Úvod do hledání v katalogu a databázi NK ČR

Dušan Polanský

Jsem tak trochu knihomol, ne sice úplně klasický, ale jsem. Je ale rovněž pravda, že čtení jsem za poslední roky zredukoval na minimum kvůli očím. A také je pravda, že jsem si příliš nezvykl půjčovat knihy v knihovnách, ačkoliv kupovat si každou knihu, kterou si plánujete přečíst, asi není finačně moc rozumné, nemluvě již vůbec o beletrii, u odborných knih tahle filozofie někdy určitě logiku má. Je ale pravda, že ne každý titul mají v knihkupectví, určitě ne tituly vyšlé kdysi dávno. Leč je tu i prostorové omezení, knihy jsem mohl a mohu hromadit pouze do prostorových možností, které mi dává malý panelový byt s miniaturní sklepní kójou, která je navíc zaprataná dalšími věcmi. Kdybych měl veliký byt nebo barák a k dispozici jednu místnost pouze na knihovnu plus nějaký větší suchý sklep, tak to by asi bylo jiné. Ale člověk si musí, či chce nebo nechce, vždy nějak poradit. Když vyčleněný prostor mi další knihy již nepojme, tak musím redukovat. Běžnější tituly, hlavně beletrii, naházím do větší krabice a postavím ke kontajneru na odpad. Obvykle do hodiny si knihy sousedé rozeberou. Před Vánocemi tak 15 kilo odnesu do nějaké charitativní akce. Ovšem jako každý čtenář i já mám knihy, k nimž mám určitý citový vztah, takže ty si držím. V mém případě jsou to kromě několika titulů beletrie a básní většinou knihy z matematiky, něco málo z fyziky a filozofie, a málem bych zapomněl na filatelistické katalogy. Dětské knihy patří vnoučatům, ale ty celkem spolehlivě knihy průběžně likvidují, takže by se mohlo zdát, že prostor je průběžně šetřen, jenomže moc to platné není, jelikož s jejich vyšším věkem se zase nové tituly doplňují. Já vím, někdo teď řekne: A co elektronické knihy, vždyť ty zabírají minimálně místa!? Tak ty si nechávám v rezervě na příští život.

Pokud se o knihy a svět kolem nich zajímate hlouběji, obvykle začnete vyhledávat informace, které vás zajímají. Významným zdrojem informací pro sběratele knih různých oborů a různého zaměření jsou soukromé sběratelské seznamy. Problém je, že ne všechny jsou publikovány na Internetu, takže pokud zájem z vaší starny je, nezbývá nic jiného, než si zjistit jména takových sběratelů a o seznam poprosit. Je vždy otázkou, zda vaše prosba bude vyslyšena. Výborným zdrojem informací hlavně u odborných knih jsou přehledy literatury uvedené na konci knihy.

Nejvýznamnějším zdrojem informací v ČR o knihách, novinách a časopisech jsou elektronické Katalogy a databáze Národní knihovny ČR (NK ČR). Dnes v době internetu je máme k dispozici na jedno kliknutí, stačí znát adresu: http://aleph.nkp.cz. Pokud jste milovníkem knih, tento odkaz si uložte do oblíbených odkazů. Vidíme, že těch databází a katalogů má NK ČR docela dost. Zkuste si zatím jen tak cvičně náhodně poklikat a omrknout uživatelské rozhraní. Na první omrknutí vidíte, že uživatelská rozhraní jsou stejná nebo velice podobná bez ohledu na konkrétní databázi, což je správné. Dokonce i odkaz Nápověda najdeme vždy na stejném místě, vpravo nahoře. Tímto odkazem se dostanete na stránku Nápověda pro uživatele systému Aleph. Zde si každý čtenář či sběratel může doplnit nebo rozšířit své znalosti dle svého zájmu.

Pokud se odvolávám na číslo obrázku, je k přečtení po najetí myší na příslušný obrázek.

Pro nás laiky je někdy knihovnická terminologie trochu hůř stravitelná, ale nic není ztraceno. Je zde Knihovnická terminologická databáze (KTD). Dostaneme se do ní přes nám již známou adresu: http://aleph.nkp.cz. Prvně klikneme na odkaz KTD. Po rozbalení obsahu stránky z nadpisu vídíme, že obsahuje i informace z informační vědy, proto se někdy používá delší zkratka TDKIV (Terminologická databáze knihovnictví a informační vědy). Jak v ní hledat?

K vyhledávání hesel v této databázi budeme přistupovat dvěma způsoby. První. Narazíme na nějaký termín, který nám nebude zcela jasný, ať je to např. ISBN. K vyhledání záznamu o tomto hesle využijeme Základní vyhledávání. Heslo ISBN zadáme do pole Zadejte slovo nebo slovné spojení, v poli Vyberte údaj pro vyhledávání vybereme možnost Termín / ekvivalent. Výstupem jsou 3 záznamy. Kdybychom zadali heslo ISBN jako free-text, tak se nám zobrazí 18 záznamů; všimněte si vpravo dolu možnosti stránkování vpřed i vzad. Free-text nám vypsal všechny záznamy, kde se heslo ISBN vyskytuje. Druhý způsob využijeme tehdy, když přesný výraz neznáme, ale intuitivně tušíme, co by to asi mohlo být, takže by se nám hodil rejstřík všech hesel a my bychom si již nějak poradili. I to je možné. K tomu využijeme sekci Prohlížení rejstříků, je umístěna hned pod sekcí Základní vyhledávání, viz obrázek č. 1. Opět vybereme možnost Termín / ekvivalent a do pole Zadejte heslo k otevření rejstříku zadáme pouze písmena is (jakože si celý název ISBN nepamatujeme). Poté se nám vyhledají všechna hesla seřazená abecedně od is. Hesla začínající na is nám vlezly na jednu stránku, ale pokud yb jich bylo více, můžeme v nich postupně listovat prostřednictvím tlačítek vpravo dolu: Další záznam nebo Předchozí záznam. Pochopitelně můžeme zadat i jiné písmeno či více písmen. Vyzkoušejte si to. V každém případě vidíte, že těch hesel je požehnaně. Ale nechme hesla knihovníkům, asi přesněji bych měl napsat: knihovnicím, a raději se podívejme na hledání knižních titulů.

Probrat všechny možnosti vyhledávání není cílem tohoto povídání, autor by to jednak nezvládl, jednak by ho to nebavilo, a jednak by to nemělo ani smysl, jelikož vše je popsáno u příslušných databází a katalogů v nápovědě. Spíš si ukážeme jakýsi minimální základ, který by mohl být jakýmsi odrazovým můstkem k sofistikovanějšímu vyhledávání informací o knihách a časopisech. Ukážeme si takové příklady na vyhledávání v NK ČR, které by mohly být zajímavé po stránce sběratelské. Počty vyhledaných záznamů se mohou v čase měnit, některé tituly přibydou, některé čtenáři nevrátí, něco knihovna vyřadí z fondů z důvodu poškození nebo nezájmu čtenářů. I když s vyřazováním titulů bych doporučoval být opatrný hlavně u odborných knih.

Přes jaké odkazy budeme vyhledávat? Buďme opět na titulní stránce odkazu http://aleph.nkp.cz. Zde opět vidíme přehledně soupis všech databází a katalogů NK ČR a odkazy na ně. Klikneme si na ten, který pro nás sběratele bude asi pro nás nejdůležitější: na odkaz NKC - Online katalog Národní knihovny ČR. Po zobrazení stránky vidíme toho požehnaně, my si v našich příkladech vystačíme se čtyřmi vodorovným odkazy: Základní vyhledávání, Rozšířené vyhledávání a Vyhledávání CCL, viz obrázek č. 2. Dále budeme postupovat po příkladech.

První příklad. Spustíme si Základní vyhledávání. Údaj pro vyhledávání vybereme z nabízeného číselníku, ať je to Nakladatel. Do pole pro zadání slova nebo slovního spojení napíšeme např. Toužimský a Moravec, další upřesnění k vyhledávání vidíte na obrázku níže. Důležité je zvolit blízkost slov Ano. Kdybychom tak neučinili, tak by se vyhledaly i knihy nakladatele např. Moravec, pochopitelně kdyby takový Nakladatel kdysi nebo teď knihy vydával. V době psaní článku se autorovi zobrazilo 516 záznamů, pochopitelně záznamy si lze seřadit, zkuste např. vzestupně podle roku vydání a v dalším parametru podle názvu. Další záznamy si zpřístupníme pomoci odkazů Další stránka a Předchozí stránka. Vidíme, že pro sběratele knih uvedeného nakladatelství jsou zde k počtení docela zajímavé informace. Doplňme, že pokud neznáme přesný název titulu, autora atd. nebo chceme ošetřit různé koncovky slov při jejich ohýbání atd. lze využívat zástupné znaky ?, *, !, #. Při vyhledávání lze používat i logické spojky. Velikost písmen není důležitá. Záznamy můžete filtrovat, zpřesňovat dotazy atd. Ale to vše je podrobně popsáno v nápovědě pro uživatele systému Aleph, viz odkaz Nápověda vpravo nahoře.

Druhý příklad. Jsme stále v základním vyhledávání, bude nás zajímat nejstarší záznam o vydání díla spisovatele Julese Verna. V řádku Vyberte údaj pro vyhledávání: zvolíme Autor (osoba, korporace), do pole Zadejte slovo nebo slovní spojení: zadáme Verne, Druh dokumentu zvolíme Knihy a budou nás zajímat jenom vydání v češtině. Jelikož se jedná o jedno slovo, je úplně jedno, jak zvolíme blízkost slov. Výstup si seřadíme vzestupně podle roku vydání a názvu. Vyhrál to titul Cesta kolem měsíce z roku 1870, vyšlo Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých. Druhý nejstarší titul vydalo opět stejné nakladatelství, je z roku 1873 a je to Cesta kolem světa za osmdesáte dní: cestopisný román. Všimněme si, že některé roky vydání jsou uvedeny v hranatých závorkách, např. [1877]. Znamená to, že v knize rok vydání není uveden a údaje jsou doplněné z jiného zdroje (např. Internet, katalog nakladatelství). Pokud narazíme na nějak takto zapsaný údaj: [kolem r. 1900?] nebo jenom [1878?], jedná se pouze o odhad.

Třetí příklad. Někdy se hodí zadat pro vyhledávání několik podmínek současně. V matematice takové operaci říkáme logický součin. Tuhle možnost zadání nám poskytuje Rozšířené vyhledávání, odkaz na něj najdete hned vpravo vedle Základního vyhledávání, viz obrázek č. 1. Lze zadat až tři paralelní podmínky. Naše zadání (Verne, Vilímek, Cest?) vidíte na obrázku č. 5. Použili jsme i zástupný znak ?, takže přípustné výrazy jsou např. cesta, cesty, cestami. Pokud bychom napsali Cest!, místo ! by mohlo nahradit jenom jedno písmeno, obecně znak. Vpravo vidíme kolik záznamů vyhovuje té které jednotlivé podmínce a dolu kolik záznamů vyhovuje všem zadaným podmínkám, což je vlastně výsledek logického součinu. Klikem na počet záznamů, viz červený obdélníček, se nám zobrazí vlastní obsah záznamů. Výsledný výpis si opět seřadíme vzestupně podle roku, čemuž se nelze divit, obvykle, ale ne vždy, starší vydání jsou sběratelsky zajímavější a vzácnější.

Zadání lze omezit i podle jazyka dokumentu; druhu dokumentu; země, kde dokument vyšel a roku vydání. Protože u Kód jazyka dokumentu nemáme možnost vybrat si z rozbalovacího seznamu, uveďme si alespoň nejpoužívanější jazyky: angličtina (eng), čeština (cze), francouzština (fre), latina (lat), němčina (ger), slovenština (slo); španělština (spa). Podobně je to se zemí. Opět si uveďme alespoň nejvíce používané země: Česko (xr), Slovensko (xo), Československo (-cs), Anglie (enk), Německo (gw), Rakousko (au), Francie (fr), Rusko (ru), Sovětský svaz (-ur), Spojené státy americké (-us).

Po výpisu záznamů lze dále dotaz zpřesnit přes volbu Zpřesnit použitím i dalších logických spojek OR a NOT. Volbou Filter můžeme výsledné záznamy filtrovat podle různých kritérií.

Čtvrtý příklad. Zkusíme si vyhledat tituly známé edice Knihy odvahy a dobrodružství. V základním ani v rozšířeném vyhledávání bychom neuspěli, jelikož číselník základních údajů o publikaci neobsahuje položku edice. Pomůžeme si jinak, přepneme se na kartu Vyhledávání CCL, je na stejné vodorovné úrovni jako Základní či rozšířené vyhledávání, jenom kousek doprava, viz obrázek č. 1. CCL je dotazovací jazyk s pevnou syntaxí (strukturou), jako první parametr vyžaduje zadání prefixu (něco, co je před něčím), který databázovému stroji říká, které údaje má vyhledat. Nás zajímá edice, proto jsme zadali prefix WTL. Celé zadaní je opět vidět na obrázku č. 6. V době psaní tohoto textu se našlo 274 záznamů.

Pátý příklad.Vrátíme se na stránku http://aleph.nkp.cz. Pro sběratele starých tisků bude jistě přímo pokladem Databáze prvotisků, starých tisků a map 1450-1800. Vidíme, že její uživatelské rozhraní je úplně stejné jako u online katalogu. Jako základní údaj o publikaci zvolíme název a zadáme výraz biblia, velikost písmen při vyhledávání nehraje roli, proto jsme mohli zadat první písmeno malé. Omezit vyhledávání jenom na český jazyk by nebylo asi moc rozumné, jelikož jsme použili latinský překlad pro české slovo bible. Vyzkoušejte si podobné zadání jenom zadejte výraz bible a omezte vyhledávání pouze na dokumenty v češtině. Na tento příklad jsem si vzpomněl proto, že někdy v roce 2015 jsem viděl v antikvariátu Alfa na Veselé v Brně vystavený, ve dvou knihách v stave A, titul Biblia Sacra Vulgatae editions, Augsburg, 1730. Jen pro zajímavost k mání byl za 18 000 Kč. Zkusme se podívat, zda je o něm záznam i v databázi starých tisků. Pohodlně využijeme rozšířeného vyhledávání. Do Název zadáme biblia, do Místo vydání augsburg (schválně malé a) a do Rok vydání 1730. Vidíme, že mají dokonce 3 výtisky, viz obrázek č. 7.

Je možné, že ne vždy se nám podaří nalézt titul, který hledáme. Nemusí to být naší nešikovností, protože ve fondech knihoven nejsou všecky vyšlé tituly. Důvodů proč chybí, může být více. Také je dobré vědět, že ISBN není povinné, nicméně přidělením registrace ISBN si nakladatel či vydavatel zajistí, že kniha bude zanesena v mezinárodním evidenčním systému a bude tudíž i snadněji identifikovatelná a dohledatelná. Samotné přidělení ISBN u Národní knihovny je zdarma, podléhá však přesným pravidlům. Povinnost bezplatně a na svůj náklad odevzdat z každého vydání neperiodické publikace do 30 dnů ode dne vydání povinné výtisky se přímo neváže k ISBN. Výše uvedenou povinnost ukládá nakladatelům Zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů. Důležité pro nás je, že pokud se tak stane, pak s velikou pravděpodobností kniha je k dohledání ve fyzickém stavu, i kdyby již na knižním trhu či v antikvariátech dávno nebyla. No a to je kolem hledání informací o knihách vše.

V Brně 3. října 2017.

Domů | Prolog 2001: Vesmírná odysea | Nejen básně v próze | Články