Německý dům v Brně

Dušan Polanský

Brněnský Německý dům (Německé domy byly i v jiných českých a moravských městech) již nestojí. Stával na dnešním Moravském náměstí po dobu padesáti tří let; přesně od roku 1891 do roku 1945. K rozhodnutí o jeho definitivním odstranění kromě politické situace po porážce Německa přispělo i to, že dům byl poškozen bombardováním Brna za 2. světové války a při bojích v Brně koncem dubna 1945. O jeho odstřelu v srpnu 1945 existuje rozsáhlá fotodokumentace. Je pravda, že nepatřil k oblíbeným stavbám česky mluvícího obyvatelstva Brna, kromě jiného i proto, že za druhé světové války Německý dům byl hodně využíván nacistickými organizacemi. Jinak na svou dobu to byla velmi luxusní, architektonicky zajímavá neogotická majestátní stavba s tehdy největším sálem v Brně, měl 656 metrů čtverečných. Bohužel až na nepatrné výjimky se téměř nic nezachovalo z jejího interiéru a vnitřního vybavení.

Pokud se chceme alespoň zběžně orientovat v historických souvislostech kolem výstavby a existence Německého domu, je dobré vědět, že Brno v 19. století bylo převážně německé město. Nejen průmyslovou dynamiku města, ale vůbec celý jeho kulturní a společenský ráz určoval německý živel. Složení obyvatelstva se začalo měnit až v poslední čtvrtině 19. století, kdy do průmyslově vzkvétajícího města přicházejí za prací čeští dělníci. S jejich příchodem se začíná prosazovat i český živel. Vzrůstající sebevědomí Čechů od roku 1873 reprezentoval Besední dům, viz pohlednice. Silný německý živel zcela pochopitelně chtěl na tuhle situaci adekvátně reagovat. Pokusy o výstavbu jakéhosi protipólu k Besednímu domu byly tři, ale až třetí pokus byl úspěšný. O jeho úspěch se zasloužil továrník Friedrich Wannieck (1838-1919). Po něm je dnes v Brně zcela právem, ale zcela nesprávně pojmenováno nákupní a společenské centrum Galerie Vaňkovka, protože F. Wannieck si velmi základal na tom, že je brněnský Němec, správně by tedy název měl znít Wannieckovka.

Ke každé pohlednici jsem připojil komentář (objeví se po najetí myší na obrázek) s uvedením roku, kdy pohlednice prošla poštou, pokud neprošla, tak vycházím z jiné informace. My filatelisti jsme již takoví, pokud máme v sbírce pohlednici, chtěli bychom ji mít se známkou a minimálně hezky čitelným razítkem odesílací pošty.

Deutsches Haus poskytoval se svými reprezentačními sály, knihovnou, salonky, restauracemi a bohatou výzdobou interiéru, jehož součástí byly i sochy a obrazy, bohaté zázemí k různým kulturním a společenským akcím německy mluvícího obyvatelstva Brna. Deutsches Haus nebyl v přílišné oblibě česky mluvícího obyvatelstva Brna jenom za 2. světové války, důkazem toho je, že po vzniku Československa se Německý dům stal objektem nenávistných akcí; kromě jiného byl stržen nádherný Břenkův pomník císaře Josefa II., který stál v parku před Německým domem. Dnes tento pomník stojí v parku Psychiatrické nemocnice v Černovicích. Dočetl jsem se, že upomínku na Německý dům má zahrnovat rekonstrukce parku na Moravském náměstí v roce 2018. Podle mne je to správné rozhodnutí, historii již nezměníme a je naší povinností přiblížit ji mladším generacím.

Pokud vás zajímají další detaily kolem historie a fungování Německého domu vřele doporučuji k přečtení nedávno vyšlou publikaci nakladatelství Josef Filip 1938: Německý dům, Deutsches Haus, německé spolky, Deutsche Vereine. Kniha má bohatý obrazový doprovod, je formátu A4 a texty jsou paralelně v jazyce českém a německém. První část je o Německém domě, druhá, ne tak rozsáhlá, o německých spolcích v Brně. Text je vyvážený, nemoralizuje, usiluje o objektivní faktografický pohled na popisované skutečnosti a události.

Je zcela přirozené, že tak zajímavá a nepřehlédnutelná stavba z pohledu architektonického se musela často objevovat i na pohlednicích. Bylo jich za celou dobu existence Deutsches Haus vydáno s různými záběry a náměty nepřeberné množství. Několik málo, těch běžnějších, mám ve své malé sbírce. Bohužel nemám ani jednu, na které by byl zobrazen vnitřní interiér. Pohlednice s vnitřním interiérem či vybavením se shánějí velmi těžko, a jelikož je jich málo, nejsou nijak levné. Tak to již v sběratelském světě obvykle funguje, čeho je málo, to je drahé. Ale věřím, že i pohlednice z mé sbírky uspořádané podle stáří dají čtenáři alespoň základní představu o umístění a vzhledu Německého domu.

Poslední aktualizace v Brně 10. července 2018.

Domů | Prolog 2001: Vesmírná odysea | Nejen básně v próze | Střípky