Málem věčné pravdy

Dušan Polanský

S málem věčnými pravdami se potkáváme po celý život. Jsou jich určitě stovky, v textu níže jsou uvedeny jenom některé a navíc pouze takové, kde proti sobě stojí dva názory. Jejich subjektivnost je dána tím, že jsem je napsal já. Málem věčné pravdy výrazně rozdílně vnímáme minimálně dvakrát: v mládí a v stáří. V mládí je obvykle jenom náhodou slyšíme a některé i mechanicky opakujeme, ale většině z nich do hloubky nerozumíme. V stáří je vyslovujeme a jsme přesvědčeni, že jim rozumíme. Málem věčná pravda má v celém textu velice mlhavý význam co do obsahu i věčnosti, přesně jako v životě, takže pokud vás náhodou některá z mých málem věčných pravd zasáhne na citlivém místě vašeho ega, berte to sportovně.

Některé z málem věčných pravd v mém podání

Podle učitelů je docela dost žáků a studentů blbců.
Podle žáků a studentů je docela dost učitelů blbců.

Podle mnohých vedoucích pracovníků se mnozí podřízení pracovníci jenom flákají.
Podle mnohých podřízených většina jejich vedoucích pracovníků skoro nic nedělá.

Podle toho, kdo za rozvod fakticky může, za rozvod mohou obě strany. Tímto tvrzením se viník snaží zbavit výčitek svědomí.
Podle toho, kdo za rozvod fakticky nemůže, za rozvod sice může druhá strana, ale přesto postižený má výčitky svědomí, že udělal málo proto, aby rozvodu předešel.

Podle nově nastupující vlády po staré vládě z opačného politického spektra stará vláda zanechala za sebou spoušť, a proto bude velice těžké dát zemi do pořádku.
Podle odcházející vlády z opačného politického spektra než je nová vláda, stará vláda předává nově nastupující vládě zemi v dobré kondici.

Učitel na základní nebo střední škole nechápe, jak někdo může mít v roce jenom měsíc volna.
Ten, kdo není učitel, nechápe, že učitelé na základní nebo střední škole chtějí ještě vyšší platy, když mají za rok málem tři měsíce volna.

Podle starších lidí kdysi rodiče vychovávali své děti k větší odpovědnosti a slušnosti než dnešní mladí rodiče.
Podle mladých rodičů vychovávají své děti alespoň stejně odpovědně a k slušnosti, jako kdysi je vychovávali jejich rodiče, jenomže s jejich výchovou to měli rodiče jednodušší, protože dnes je svět složitější a nebezpečnější.

Podle ateistů je odnáboženštění nutnou podmínkou světa bez válek a modernizace myšlení celé společnosti.
Podle věřících víra v Boha je nutnou podmínkou fungování společnosti na zásadách slušnosti a úcty k člověku.

Podle věřících oslabování role tradiční rodiny je důsledkem sekularizace společnosti.
Podle ateistů oslabování role tradiční rodiny je důsledkem změn v společnosti, nemá to nic co činit s ateismem.

Podle lidí, za nimiž je vidět konkrétní výsledek práce, za narůstající chaos v současném světě mohou liberální levicově orientované západní elity.
Podle liberálních levicově orientovaných západních elit nárůst chaosu v současném světě je způsoben tím, že obyčejní lidé odmítají poslouchat jejich dobře míněná doporučení a natož dle těchto doporučení se řídit.

Podle bohatých chudí lidé jim jejich bohatství závidí a nechtějí jim uvěřit, že pokud budou mít bohatství dle svých představ, že se rádi s méně majetnými o nově nabyté bohatství podělí.
Podle chudých bohatství bohatým nezávidí, jenom chtějí, aby při rozdělování zisku na ně bohatí více mysleli a nevymlouvali se, že ještě nemají dost ani pro sebe.

Podle státních zaměstnanců jejich platy a výhody musí být větší než platy zaměstnanců v soukromém sektoru, protože garantují dobré prostředí a podmínky pro podnikání.
Podle zaměstnanců v soukromém sektoru platy státních zaměstnanců by měly být nižší, než jsou jejich, protože je nespravedlivé, aby ten, co neprodukuje a jenom spotřebovává, měl více ne ten, co hodnoty produkuje.

Podle toho, kdo nemá žádnou odpovědnost, je většinou vše jednoduché.
Podle toho, kdo má faktickou odpovědnost, je většinou vše složité.

Podle nedobrovolného zrádce, zradit musel, jelikož neměl jinou možnost.
Podle oběti nedobrovolného zrádce, ten zradit nemusel, jednoduše měl nezradit a nést dobrovolně jakékoliv následky svého rozhodnutí nezradit, třebas i zemřít násilnou smrtí.

Podle partnera, který nechce převzít odpovědnost uzavřením oficiálního manželství, oddací list je jenom obyčejný kus papíru, daleko důležitější je pevnost vzájemného vztahu a opravdivost vzájemné lásky.
Podle partnera, který chce převzít odpovědnost uzavřením oficiálního manželství, oddací list je významný dokument, který navždy stvrzuje pevnost vzájemného vztahu a opravdivost vzájemné lásky.

V Brně 26. ledna 2017.

Domů | Prolog 2001: Vesmírná odysea | Nejen básně v próze | Střípky