Úvod do střípků

Dušan Polanský

Inspirací k těmto krátkým postřehům, skicím, ze života, potažmo jiným maličkostem by mi do budoucna měla být nenapodobitelná tvorba rakouského, přesněji snad vídeňského, milovaného spisovatele Petra Altenberga (1859-1919). V biblické době, v průběhu studií na stavební průmyslovce v letech 1967 až 1971, kdy jsem o tomto spisovateli neměl ani tušení, jsem při prvních pokusech o psaní (viz např. O psaní na stavební průmyslovce: Bůh se někdy i šklebí) se snažil vyjadřovat přesně a stručně. Možná proto, že jsem vždy obdivoval strohost a přesnost matematiky. Mým nekonečným ideálem je vše důležité v životě vyjádřit jediným slovem. Budiž mi odpuštěno, že těch slov bude v jednotlivých střípcích o něco více, ale pokusím se, aby to byl alespoň někdy onen pověstný minimax.

Do střípků jsem zařadil i některé texty napsané dříve.

V Brně 17. listopadu 2011.

Domů | Prolog 2001: Vesmírná odysea | Nejen básně v próze | Střípky