Poštovní obálky doklad znárodnění a konfiskace majetku po 2. světové válce.

Dušan Polanský

Většina laiků si pod filatelii představuje sbírání známek, ale často tomu tak není. Hodně filatelistů sbírá také celistvosti a celiny. Celistvosti, stručně řečeno, jsou obálky a různé lístky, které doručila pošta a jsou vyfrankovány pouze známkami nebo otiskem frankovacího stroje. Celistvostí je ale např. i ústřižek poštovní poukázky s vylepenými známkami. Celiny mají alespoň část frankatury vytištěnou, každý z nás zná koresponďák, tak to je typická celina.

Již několik let publikuji na svých stránkách graficky zajímavé firemní celistvosti, viz odkaz: Krása filatelie - firemní celistvosti. Při sbírání materiálu k této mé filatelistické zájmové aktivitě jsem občas narazil na celistvosti s poválečného období s popisem Národní správa, případně jiným majícím vztah k znárodnění a konfiskaci po skončení 2. světové války. Začal jsem si tyhle celistvosti odkládat. Teď když jich mám několik desítek, rozhodl jsem se je publikovat v podobném stylu jako celistvosti z výše uvedeného odkazu, ovšem s tím, že zde neuvádím svůj názor na grafické provedení návrhu obálky. Pod každou celistvostí uvádím datum odeslání celistvosti. Pokud není razítko čitelné, uvádím alespoň odhad roku odeslání podle data vydání známky.

Původně jsem chtěl k této problematice napsat i krátké úvodní povídání pro základní orientaci čtenáře, ale nakonec jsem to vzdal, pochopil jsem, že zkratkovité vysvětlení může být dost zavádějící, navíc k této problematice je věnována řada článků a studií, které jsou k dohledání i na internetu. Nakonec můj text by byl jenom laickým (nejsa právník) kompilátem. Zde jenom uvedu, že národní správa měla pouze zajišťující institut, tedy znamenala pouhé omezení vlastnických práv. Ke změně vlastnických vztahů došlo až na základě dekretu č. 12/1945 Sb. o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, který nabyl účinnosti 23.6. 1945.

K hlubšímu pochopení poměrně složité právní a politické problematiky doporučuji přečtení srozumitelně a přehledně napsané diplomové práce Petry Filarové: ZNÁRODNĚNÍ A KONFISKACE V LETECH 1945-1948 – ČINNOST MIMOŘÁDNÝCH LIDOVÝCH SOUDŮ V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH, Karlova univerzita, Praha, 2010.

Než se do prohlížení dáte, dovolím si vás upozornit na několik mých textů, které alespoň nějak s filatelií souvisí. Současně tím chci názorně ukázat, že filatelie není jenom o sbírání známek, ačkoliv u většiny fialtelistů tomu tak je. Ale proč by člověk měl pokaždé fungovat podle většiny? Odkaz se vám otevře v novém okně, takže po přečtení stačí okno zavřít a budete zpět v hlavním článku.

 

Celistvost z 3. 7. 1945

Celistvost asi z roku 1945.

Celistvost z 29. 10. 1947.

Celistvost z 10. 2. 1948.

Celistvost z července 1945.

Celistvost z 11. 12. 1945.

Celistvost z 28. 11. 1945.

Celistvost z 23. 7. 1945.

Celistvost z 18. 9. 1945.

Celistvost z 21.7. 1945.

Celistvost z 17.8. 1945.

Celistvost z roku 1946.

Celistvost z 6. 12. 1945.

Celistvost z 15. 1. 1946.

Celistvost z 23. 1. 1946.

Celistvost z roku 1945.

Celistvost z 14. 3. 1949.

Celistvost z 9. 10. 1945.

Celistvost z 19. 10. 1945.

Celistvost z 7. 3. 1949.

Celistvost asi z roku 1945.

Celistvost z 6. 12. 1945.

Celistvost z 29. 1. 1946.

Poštovní razítko 1945, razítko vyřízení 13. 11. 1946. ?.

Celistvost z 19.8. 1945.

Celistvost z 27. 10. 1945.

Celistvost z 11. 5. 1947.

Celistvost z 5. 4. 1946.

Celistvost z 21. 12. 1945.

Zde můžete pokračovat v prohlížení.

Domů | Prolog 2001: Vesmírná odysea | Nejen básně v próze | Články