Krása filatelie - firemní celistvosti

Dušan Polanský

S filatelii jsem začal podobně jako většina fialatelistů v mládí, to mi mohlo být deset let. Tam, kde jsem v té době žil, široko daleko nebyl nejenže žádný filatelista, ale ani jeden obchod, natož pošta. V šestnácti jsem toho nechal, třebaže již jsem žil jinde a tam již nějaký ten filatelista byl. Elán sice byl, ale nebyly peníze. Sice nebyly ani později, protože po založení rodiny jsme dlouho žili jenom z jednoho platu, ale na filatelii jsem občas pomyslel. K filatelii jsem se vrátil až po zlepšení finanční situace v rodině v roce 2000, to mi již bylo 48 let. Nepatřím k zuřivému jádru filatelistů, filatelii beru jako příjemné zpestření volného času a jako koníčka náročnějšího na odborné znalosti a na znalost filatelistického trhu.

Většina laiků si pod filatelii představuje sbírání známek, ale často tomu tak není. Hodně filatelistů sbírá také celistvosti a celiny. Celistvosti, stručně řečeno, jsou obálky a různé lístky, které doručila pošta a jsou vyfrankovány pouze známkami nebo otiskem výplatního stroje. Celistvostí je ale např. i ústřižek poštovní poukázky s vylepenými známkami. Celiny mají alespoň část frankatury vytištěnou, každý z nás zná koresponďák, tak to je typická celina.

Ovšem filatelisty nezajímá pouze tohle základní rozdělení, velikou pozornost věnují i problematice poštovních sazeb. A protože inflace je trvalá bez ohledu na režimy, tak sazby se mění. Období, kdy se sazby nemění, nazýváme tarifní období, kupříkladu za první republiky jich bylo šest, za protektorátu tři. Základní (úmyslně vypouštím speciality) dělení poštovních zásilek s ohledem na poštovní sazby je dělení na dopisnice (např. firemní lístek, pohlednice, koresponďák) a psaní (např. klasický dopis zalepený v obálce). To vše se mohlo poslat doporučeně (Recomando) nebo spěšně (Expres). U spěšného doporučení se u nás poměrně dlouho rozlišoval užší a širší okruh.

Veškerý filatelistický materiál by se měl teoreticky oceňovat podle katalogů, ovšem v těch jsou hlavně celistvosti téměř vždy výrazně podhodnoceny, známky pro změnu ve většině případu zase nadhodnoceny. Logiku to má. Katalogy vydávají především obchodníci, a ti chtějí výhodně prodat materiál, který mají na skladech, a levně nakoupit to, co na trhu zase schází. Ve výsledku ale ceny tvoří trh. V tržní ceně je zohledněn především aspekt filatelistický, ale roli také hraje zajímavost obsahu, grafická dekorativnost, ale i módnost, i proto filatelisté často mluví o ceně obliby.

Osobně sbírám firemní celistvosti zajímavé především grafickým provedením, ale někdy i nějak jinak. Trochu filatelisticky nezvyklé, ale zase proč ne. Filatelie je zajímavá právě tím, že umožňuje bohatou a pestrou specializaci. Každý si může vybrat dle svých zájmů a finančních možností.

Původně jsem na ukázku naskenoval jenom několik graficky zajímavých firemních celistvostí. Několik čtenářů mi napsalo, že je to docela zajímavé, zda bych v přidávání graficky zajímavých celistvostí nepokračoval. Tak pokračuji. Postupně obrázky přidávám. Většina ze zobrazených celistvostí (celin je zatím deset, viz úvodní stránku a pak pokračování 18, 21, 39, 44, 52, 56, 84 a 93) většinou nijak extra vzácná po stránce finanční. Jejich zajímavost je pro mne ve většině případů hlavně v kráse grafického návrhu, a pak v pestrosti podnikatelské činnosti a někdy jenom v zajímavém názvu firmy nebo v zajímavých jménech majitelů firem.

Sehnat po stránce grafické opravdu hezké firemní celistvosti není zase až tak jednoduché, protože většina firemních celistvostí byla a je po stránce grafické průměrné kvality. V minulé bezpočítačové době je to jakž takž omluvitelné, celý návrh i sazba se dělaly ručně a rovněž tiskařské stroje nebyly tak dokonalé jako dnes, ovšem dnes to již považuji za vadu na kráse. Pokud se vám dostanou do ruk současné firemní obálky či lístky, posuďte sami, porovnáním s tím, co vám nabízím na těchto stránkách, zda počítačové grafické programy v oblasti grafického návrhu obálek či korespondenčních lístků znamenaly opravdu takovou revoluci, jak si někteří fandové počítačového návrhu a tisku myslí.

Při výběru materiálu se snažím dokumentovat pestrost grafických a textových řešení. Ke každému obrázku je přiložen krátký komentář upozorňující na konkrétní detail grafického či textového návrhu nebo jinou zajímavost; většinou v dobrém, ale nejednou pro poučení i v nedobrém. Pochopitelně je to jen a jen můj pohled.

Většina materiálů pochází z československého zeměpisného prostoru, na ten jsem totiž zaměřen. Materiály odjinud jsou zde především kvůli porovnání úrovně "naší" a "cizí" firemní obálkové či lístkové grafiky.

Než se do prohlížení dáte, dovolím si vás upozornit na několik mých textů, které alespoň nějak s filatelií souvisí. Současně tím chci prakticky ukázat, že filatelie není jenom o sbírání známek, ačkoliv u většiny fialtelistů tomu tak je. Ale proč by člověk měl pokaždé fungovat podle většiny? Odkaz se vám otevře v novém okně, takže po přečtení stačí okno zavřít a budete zpět v hlavním článku.

Elegantní dvojnásobné použití silné linky. Příjemné rozložení celého textu.

Výborná práce s jednou barvou. Jenom škoda, že adresní rámeček je příliš tlustý, dominuje, čímž přitahuje zrak více než název výrobku a firmy.

Opět pěkná práce s jednou barvou. Psané a technické písmo se trochu mlátí.
V logu stačilo ponechat písmeno Z.

Harmonicky vyladěný text v příjemné barvě.

Žádný zázrak, ale olomoucké tvarůžky pan Vaněk vyráběl jistě výborné.

Další výrobce olomouckých syrečků, problematická je čitelnost ochranné známky.

Zde již je čitelnost ochranné známky výrazně lepší, navíc je zde ochranná známka závodu. Popravdě dost složitá.

Jak je vidět, olomoucké tvarůžky se vyráběly i v Berouně.

Celkový dojem je příjemný. Dvojitá linka pod názvem obce nebo města byla v té době docela obvyklá. Ulice se psala pod názvem obce.

Avantgardní návrh. Skvěla práce s horizontálními liniemi, vertikála přirozeně dělí prostor. Grafická lahůdka.

Docela šikovné rozložení všech částí.

Krása téhle celistvosti je kromě hezkého firemního nápisu dotvořena vzorným nalepením známek a R-nálepky.

U tohoto návrhu autor myslel i na dostatečné místo pro známky.

Skvělá ukázka práce s jednou barvou a jejím odstínem na obou stranách lístku. Ten je z tvrdého, tenkého kvalitního kartonu, který se příjemně drží v rukách.

Dokonalý soulad s přední stranou. Text svědčí o neformální úctě k zákazníkovi.

Střídmý s přitom elegantní funkcionalismus na obálce.

Všechna rozdílná písmena názvu firmy TUSCULUM v zajímavém logu.

Hezké použití dvou fontů a třech velikostí písma.

Elegantní písemné logo firmy. Škoda trochu okázalého písma u majitele firmy.
Jinak celá obálka působí příjemným dojmem.

Zde je hned jasné zaměření obchodu.

Graficky působivé, ale ty kleště a cosi malého jsou tam zbytečně navíc.

Elegance v modři pruské.

Postsecesní návrh. Trochu mi vadí malé písmo v obdélníku pod bubnem.

A ještě jeden postsecesní návrh z doby Rakouska-Uherska.

Soukromá celina s natištěnými známkami. Ukázka psaného textu.

Ukázka rumunské obálkové grafiky. Zbytečně hodně typů a velikostí písma.

Graficky to ujde, navíc filatelisticky zajímavý stát.

Pokud vás firemní celistvosti zaujali, zde je pokračování.

Jelikož pokračování je již 103, zde je skok až na konec seriálu.

Domů | Prolog 2001: Vesmírná odysea | Nejen básně v próze | Články